Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 9)

Ngày đăng: 05:46 21/07/2020 Lượt xem: 461
(Tiếp theo 9)
 
Bài xướng IV
   
Ngông!
 
Chống dịch, ai ai cũng dốc lòng
Sao mà lắm kẻ lại cuồng ngông!
Đua xe, rước cưới...lờ công luận
Quậy chốt, xàm ngôn... tỏ bất đồng
Băng hoại tình người, nghe ghét lắm
Coi thường phép nước, đáng buồn không?
Lê dân đã phạt theo điều luật
Phụ mẫu càng nên xử tới cùng!

14/4/2020. Hồ Văn Chi 
 
Bài họa 1/IV
 
Chơi ngông
 
Diệt nạn Covi nguyện dốc lòng
Thế mà có kẻ thích chơi ngông
Bày trò cưới hỏi, người vô cảm
Giở thói đua xe, tính bốc đồng
Trái khoáy lòng người, thêm quá quắt
Bất hòa đạo lý, vẫn như không
Kỷ cương phép nước đà quy định
Bất chính khinh khi, xử đến cùng!

Nguyễn Thị Bảy- Lam Giang, ĐN 
 
Bài họa 2/IV
 
Ngông.
 
Bà con chống dịch thảy chung lòng
Nhưng vẫn lắm người thuộc loại ngông.
Ngổ ngáo, ngang tàng khinh luật pháp
Quan liêu, hống hách khó hòa đồng
Dân đen loại ấy nhiều thêm mệt
Cán bộ ngữ này có cũng không
Những kẻ điên cuồng nên xử nặng
Mong sao nhà nước xét cho cùng.

Nguyễn Văn Cầm, Đà Nẵng
 

 Bài họa 3/IV
 
Ngông!
 
Nhiều phen bọn họ phải nao lòng
Bởi lỡ bày trò hết sức ngông!
Chết chóc dân tình đau quá thể
Tràn lan dịch bệnh khốn vô cùng
Thừa cơ cướp đất sao vinh được
Lấy thịt đè người có nhục không?
Thế giới chê bai đành ngậm miệng
Á, Âu, Mỹ... khó tỏ tương đồng!

Thạch Châu, Đà Nẵng
  
Bài họa 4/IV
 
Chớ ngông!
 
Lệnh đã ban ra phải một lòng 
Chung tay chống dịch, chớ cuồng ngông 
Nào nghe, hãy nhớ cùng tuân thủ
Đã biết, đừng nên tỏ bất đồng 
Đánh bạc, đua xe... trông chán thật 
Chơi bời, du lịch...ngó rầu không?
Xui mà dính bệnh rồi lây khắp 
Khổ cả người thân...đến tận cùng!

Huỳnh Thị Kim Đính, Đà Nẵng     
 
Bài họa 5/IV

Ngông
(Tiểu đối)
 
Giặc trừ dịch chống đã ghi lòng
Sao có trên đời cái lũ ngông!
Tiệc cưới cỗ to mừng ngọc nữ
Lạng xe lách phố ngỡ tiên đồng
Nơi cuồng chốn quậy chưa từng có
Luật nước đạo nhà thấy tựa không?
Lâm sự mới buồn đau thật tiếc
Khuyên ai tỉnh ngộ nói khôn cùng.

Thập Đức, Phú Yên
  
Bài họa  6/IV

Kẻ ngông 
(hoán vận)
 
Đại dịch tang thương khắp cộng đồng
Thế mà lắm kẻ lại cuồng ngông
Đua xe chẳng kể đang phòng dịch
Tiệc cưới không kiêng thật bực lòng
Khó hiểu người đâu vô ý thức
Đúng là liều mạng đáng cười không
Coi thường luật pháp hay chơi trội?
Xử phạt nghiêm minh, trị đến cùng!

Nguyễn Văn Hiền, Q. Nam
 
Bài họa 7/IV
 
Cần xử nghiêm!
 
Toàn dân chống dịch quyết đồng lòng
Nhưng vẫn có người tỏ dáng ngông!
Tới “ chốt” ra oai không tác hợp
Lên xe doạ nạt chẳng tương đồng
“Quan” mà như thế sao “dùng” được
Luật đã ban hành xử đúng không?
“Cách chức” răn đe e quá nhẹ
“Cho về cuốc đất” phải đi cùng!
 
Nguyễn Quang Khải, Hải Phòng
 
Bài họa 8/IV
 
Ngông
 
Toàn dân chống dịch hãy chung lòng
Lắm kẻ gian tà lại xảo ngông
Những cuộc tranh tài đua gắn máy
Nhiều phen suýt chết chạy bao đồng
Xem thường luật pháp ôi buồn nhỉ!
Huỷ hoại nhân tình thấy nhục không?
Cái bọn cuồng điên đừng chứa chấp
Dù ai … xử án phạt cho cùng

Ái Khanh, Đà Nẵng 
 
Bài họa 9/IV
 
Xử ngay cùng
 
Toàn dân chống dịch phải chung lòng
Lắm kẻ sao còn giữ thói ngông
Đám cưới dềnh dang tuồng thực lạ
Đua xe vun vút luật như không
Rửa tay diệt khuẩn thì lờ tịt
Bịt miệng phòng lây lại bất đồng
Ỷ thế quyền đâu mà phách lối
Lệ làng, phép nước xử ngay cùng!

Phạm Gia Khánh, Đà Nẵng
 
 
Bài họa 10/IV
 
 
Quá ngông!
 
Chính phủ, nhân dân dốc hết lòng 
Vậy mà khối kẻ thích càn ngông ! 
Quan này cưới hỏi -- hàng trăm khách 
Nghị nọ xàm ngôn -- đáng nửa đồng 
Đã phụ tình dân, buồn thật đấy!
Lại lờ phép nước, xót hay không?
Dù là bọn quậy hay quan chức
Phải xử không tha! Xử đến cùng 

Khánh Lê, Nghệ An
  
Bài họa 11/IV
 
Xử đến cùng
 
Cả nước chung tay quyết một lòng
Đang mùa dịch khuẩn, kẻ chơi ngông
Quan to mời cưới bầy nhiều cỗ
Trẻ hỗn đua xe ẵm triệu đồng
Phép nước coi thường sao quái thế
Lệ làng phạt nhẹ có sầu không 
Vô tâm chẳng chịu nghe điều phải
Luật pháp đề ra xử đến cùng.

Vạn Lộc, Đà Nẵng 
 
Bài họa 12/IV
 
Trị đến cùng
 
Chống dịch, toàn dân dốc hết lòng
Sao còn lắm kẻ dám chơi ngông
Trẻ đua quậy phá nơi nghiêm cấm
Quan sĩ phô trương trước cộng đồng
Băng hoại nhân tình, nghe tức lắm!
Lu mờ đạo đức, ghét hay không?
Cậy quyền ỷ thế ưa chơi trội
Luật pháp chí tôn, trị đến cùng!

Nguyễn Thị Cẩm Lý, Đà Nẵng 
 
Bài họa 13/IV
 
Cho đi.
 
Sống thác hơn nhau một tấm lòng 
Đời người ngắn ngủi cớ chi ngông 
Buồn khi dịch đến chung chua xót 
Thương lúc bệnh lan cộng khổ đồng 
Hiểu đạo nhìn tâm không tức sắc 
Tu thiền thấy cảnh sắc như không 
Cho đi hạnh phúc là viên mãn 
Ánh mặt trời kia sáng tận cùng 

Thụy Sơn, Đà Nẵng
   
Bài họa 14/IV
 
Phải tuân luật
 
Nói về chống dịch, phải chung lòng 
Chớ có đua đòi với lũ ngông 
Chẳng được quây quần nơi quán nhậu 
Cũng đừng tập kết ở ven đồng 
Đăng tin thất thiệt cho là đúng! 
Chống kẻ thi hành, bảo lại không!
Đừng ỷ đây mình to với lớn 
Những ai sai luật, phạt cho cùng. 

Trần Uyên Thám, Đà Nẵng
 
Bài Họa 15/IV
 
Phải nghiêm
 
Dịch phát, nghe tin đọc nhói lòng
Thế mà có bọn vẫn chơi ngông
Từ anh khoác lác nơi thành phố 
Đến cậu ba hoa chốn miệt đồng
Rõ quá coi thường trông chán thật
Đúng là khinh rẻ ngó rầu không?
Luật ban, cán bộ cần gương mẫu
Cứ thẳng tay nghiêm trị đến cùng.

Phạm Long Khánh Trang, Đà Nẵng
 

tin tức liên quan