"Chết hai lần". Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:41 21/07/2020 Lượt xem: 402
THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN

CHẾT HAI LẦN
(Viết từ trang nhật ký của tác giả)  
 
Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông
Nhưng bạn tôi lai có hai lần phải chết
Đêm hôm ấy vừa dứt cơn sốt rét
Giặc tập kích vào đơn vị bất ngờ

Là tháng 6 chiến trường đầu mùa mưa
Trận chiến đấu diễn ra ác liệt
Đạn bắn đỏ nòng, cối, ĐK gầm thét
Buộc giặc lui Hồng - Phương đã hi sinh

Nghĩa vụ quang vinh chiến đấu quên mình
Thêm đồng đội vào danh sách liệt sỹ
Tiễn bạn về với Tổ quốc hùng vĩ
Chiều hai 20, tháng sáu, tám tư (20/6/1984)

Xe tử sĩ vượt dốc cháy từ từ
Bỗng đùng đoàng đạn thù chặn đánh
Hồng và Phương thêm một lần bất hạnh
Đã chết rồi chết lần nữa thương đau

Hon cũng hy sinh ngay loạt đạn đầu
Chiều hai mốt (21) xe tang ba liệt sỹ
Đồng đội thân yêu - những người đồng chí
Có ai tắm hai lần trên một dòng sông?

Nghĩa trang Krachie thương đến cháy lòng
Tuổi hai mươi đất K (Campuchia) mãi mãi
Trẻ quá mà chưa hôn người con gái
Ôi trắng trong... trong trắng mãi những cuộc đời...

 
 
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
THUYET 21-7

tin tức liên quan