"Thơ..." - Thơ : Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 07:58 28/10/2020 Lượt xem: 342
THƠ…

Thơ đi góp nhặt âu lo
Tìm từ, mót chữ dầy vò nông sâu
Thôi thì tóc phấn nửa đầu
Để thơ chắp cánh nhuộm màu thời gian
Văn chương quý hóa tựa vàng
Suốt đời viết lách thơ càng mộng mơ…

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27-10-2020
Trịnh Huỳnh Đức

tin tức liên quan