Thơ viết về Mẹ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 08:40 14/01/2021 Lượt xem: 326
Thơ viết về Mẹ của Nguyễn Tất Đình Vân
 
KÝ ỨC VỀ MẸ
Lời ru của mẹ... con nghe. 
Còn trong ký ức đam mê kiếp người.
Mồ hôi tràn mặt mặn mòi
MẸ gom mưa nắng thêu đời con xanh.
 

MẸ  
Tuyết sương tóc MẸ bời bời 
Vẫn chưa ngơi được một đời lo toan. 
Nắng mưa MẸ gánh đầy tràn
Vẫn chưa hết nỗi cơ hàn đói no. 
Người ta đi học i tờ 
MẸ dạy con học đắp bờ trồng khoai.
Chẳng ưa bóc ngắn cắn dài.
Chắt chiu gánh vác hai vai nghiệp đời
Mong chồng,con được bằng người.
Tháng năm nhặt ánh trăng rơi đồng vàng
Nồng vôi cau thắm xóm làng.
Lấm lem tay MẸ nhuộm vàng đời con.
  
GHI  NHỚ 
Ta lớn lên từ lời ru của mẹ
Từ hạt lúa củ khoai ,ngô sắn
Có vị mặn mồ hôi  chát chua nước mắt
Vị ngọt giếng làng , say hát hội quê
Năm tháng đi qua bộn bề chống giặc
Đánh Pháp đuổi Mỹ , tầm vông giáo mác
Súng chắc trong tay đuổi giặc đi rồi
Lấy về thống nhất hát lời tự do
Bước đi theo Đảng- Bác Hồ
Xây nền độc lập ,thắm tô sử hồng
Việt Nam hoa gấm non sông
Đời đời ghi nhớ ...công ơn Bác Hồ.
  

MẸ RU
Hát lời Quan Họ...mẹ ru.
Yêu thương con nở ngay từ tuổi thơ.
Biết sống làm người bấy giờ.
Nhớ thương cha mẹ vô bờ trong con...
 

MỒ HÔI MẸ THẤM
Tháng năm nhặt hạt nắng vàng
Còng lưng mẹ gánh đôi quang bềnh bồng
Ruộng chua nước mặn cánh đồng
Mồ hôi mẹ thấm...tươi hồng đời con...
  

KHÚC LÀM NGƯỜI
Mẹ ru con khúc làm người.
À ơi ! Giản dị sống đời Thiện Tâm
Ngày đêm thắm thiết tình thâm.
Chắt mưa lọc nắng sắt cầm con theo...
 

Nguyễn tất đình Vân

tin tức liên quan