"Duyên Quan họ" - Thơ: Phạm Đăng Kiểm

Ngày đăng: 06:15 06/04/2021 Lượt xem: 45
DUYÊN QUAN HỌ

Về làng ghé bến, thăm sông
Chị Hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình, chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên…một người
Nào đâu đôi mắt em cười
Đong đưa canh hát “Người ơi đừng về”
Gió lay vồng cải ven đê
Hội tan trăm nẻo đường về…mưa rơi (!)
Ngày xưa ngắn lắm em ơi
Để vương lẻ bóng thuyền trôi…bóng thuyền
Bây giờ em hát “Còn duyên…”
Xát lòng ai “Tựa mạn thuyền”…sang sông?

 

Phạm Đăng Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan