Người dân khai quật địa đạo bị chôn vùi 50 năm

Ngày đăng: 05:58 18/04/2015 Lượt xem: 571

Người dân khai quật địa đạo bị chôn vùi 50 năm

tin tức liên quan