Di tích lịch sử Đình làng Thuận Bài

Ngày đăng: 08:58 14/01/2016 Lượt xem: 1.166
Đình làng Thuận Bài, xã Quảng Thuận, Quảng Trạch, Quảng Bình một Di tích lịch sử, một Di tích cách mạng nằm ở phía bắc phà Gianh...

Di tích lịch sử đình làng Thuận Bài

 

tin tức liên quan