Li kỳ điệp viên KGB đánh cắp tên lửa Mỹ gửi bưu điện về Maxcova

01/01/2018 - 538 lượt xem

Đó là trường hợp xảy ra ly kỳ có một không hai do điệp viên KGB thực hiện...