"Cả 3 viên đều trúng vòng 10"

Ngày đăng: 11:30 30/04/2019 Lượt xem: 159

CẢ 3 VIÊN ĐỀU TRÚNG VÒNG 10
 

 

Tại cuộc kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1 của đơn vị, sĩ quan chỉ huy nói:

- Các đồng chí phải nắm vững yếu lĩnh, cố gắng bắn được như tôi, cả ba viên đều trúng vòng 10. Tôi bắn để các đồng chí xem nhé!

Sĩ quan chỉ huy vào vị trí bắn. Người hướng dẫn bắn nói với chiến sĩ báo bia: “Báo điểm từng viên một nhé!”

- Đoành! – Viên đạn thứ nhất nổ.

Báo bia:

- 9!

- Đoành! – Viên đạn thứ hai nổ.

Báo bia:

- 8!

- Đoành! – Viên đạn thứ ba nổ.

Người hướng dẫn bắn nói to:

- Thủ trưởng bắn đấy!

Báo bia:

- 13!

Mọi người cùng cười.

- Giỏi! Cộng cả ba viên vừa đúng 30 điểm!
 


Phạm Sinh sưu tầm

tin tức liên quan