Biếm họa về cái lon

Ngày đăng: 02:43 30/06/2019 Lượt xem: 289

                                     Biếm họa về cái lon


                                                     Nguồn:Báo Tuổi Trẻ Cười

 Nếu bạn đủ trong sáng thì cái lon nước vẫn có nghĩa là cái lon nước mà thôi.

Biếm họa về cái lon - Ảnh 1.
Biếm họa về cái lon - Ảnh 2.
Biếm họa về cái lon - Ảnh 3.
Biếm họa về cái lon - Ảnh 4.
Biếm họa về cái lon - Ảnh 5.
 

 

 

tin tức liên quan