Quả báo!

Ngày đăng: 08:04 13/10/2020 Lượt xem: 15
QUẢ BÁO

 

 

Muốn hại người thì cũng là tự hại mình.

 

 

 

Nghịch dại thì tự hại bản thân thôi chứ trách được ai.

 

 

 

Tự mình hạ gục mình chứ không ai hại mình cả.

 

 

 

Quả báo đến ngay lập tức nên đùng coi thường nhau.

 

 

 

Trách ai bây giờ trách mình nghịch dại.

 

tin tức liên quan