"Làm Vua một ngày" - Chùm truyện vui số 3 năm 2021 của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:12 10/02/2021 Lượt xem: 73
--------------------------------------------------------------------
 
Làm vua một ngày

(1)

         Hai thằng đang ngồi café, tự nhiên lão rung đùi nói: Làm vua cũng sướng, ước gì tớ được làm một ngày nhỉ.
-Không ệ, cũng chẳng có xê ( C )/ Ai cho lên bệ ngồi ôm ngai vàng/ Thôi thì cứ bám đít trâu/ Văn dốt, vó dát ngủ ngày cầy đêm. Đừng ảo tưởng viển vông.
-Thì cứ mơ cho đời lên tiên, ai đánh thuế.
-Nhưng nếu là thật thì điều đầu tiên vua ban chiếu chỉ gì?
-Bước vào cung, trẫm sẽ làm cái công văn bắt buộc đưa ngành giáo dục quay trở lại những năm 60-70 của thế kỉ trước.
-To gan.
-Chứ sao. Quốc kêu, sách nát, rầu con chữ/ Quốc sách mà sao lắm lùm xùm / Bán chữ, mua bằng, xin chạy điểm…/ Chẳng thấy tiến đâu, chỉ cải lùi.
-Phải thế mới có nhân tài chứ.
-Đào đâu ra. Ngày xưa chẳng cần những thứ đó mà hiền tài cứ như…lá rụng mùa thu.
-Chuẩn. Ông phải làm vua thêm một kì nữa dân mới được nhờ.
 
(2)
-Thế nếu ông cũng được một ngày làm Vua thì kí cái gì trước?
- Trẫm sẽ ra một cái đạo luật tuy có tàn bạo, nhưng lại rất nhân văn.
-Thưa đức Vua, làm gì có thứ vừa tàn bạo lại nhân văn.
-Cho bắt hết những thằng biến thái hãm hiếp trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên.
-Tưởng cái gì, đánh mấy roi rồi lại thả khác gì sui nó cứ làm tới đi.
-Không, sẽ quyết liệt hơn. Phải cho lên thớt xẻo không thương tiếc  có thế mới trừ được cái họa ấy. Ai đời, nó hiếp dâm cả những đứa trẻ dưới 10 tuổi, nó hiếp dâm cả con đẻ của mình rồi cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ... Ngươi thấy có khốn nạn không.
-Được lắm, ông có tư chất đấy. Làm Vua thế mới đáng mặt Vua/ Phép nước, việc công chẳng nương tay/ Quyét sạch gian tà, loài hủ bại/ Trả lại giang sơn cõi bình yên.

 
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan