Liệt sĩ, y sĩ Kim Lang - Bạn học và đồng đội của chúng tôi

14/05/2015 - 576 lượt xem

LIỆT SĨ - Y SĨ KIM LANG BẠN HỌC VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI Hôm 20/04/2015, cả lớp Y16 trường Y sĩ tỉnh Phú Thọ của chúng tôi từ Hà Nội ngược dòng sông Thao về thắp hương ch...