- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Vĩnh Phúc
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Lê Hồng Khanh
Chưa rõ
Hoàng Kim, Yên Lãng
Chưa rõ
5,P,21
2
Chu Văn Khi
1957
Nghĩa H-ng, Vĩnh T-ờng
Chưa rõ
5,E,28
3
Nguyễn Văn Khiêm
1957
Vạn Yên, Mê Linh
Chưa rõ
5,H,11
4
Nguyễn Thanh Khoa
1950
Quang Minh, Mê Linh
Chưa rõ
5,P,11
5
Nguyễn Ngọc Khuê
1950
Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Chưa rõ
5,U,21
6
Nguyễn Văn Khương
1939
Vân Hội, Tam Dương
Chưa rõ
5,Q,29
7
Lê Tất Kim
1946
Thượng Trưng, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,S,10
8
Hà Thị Lan
1946
Tấn Phú, Tam Sơn
Chưa rõ
5,Q,2
9
Trịnh Văn Lan
1946
Vĩnh Phúc (cũ)
Chưa rõ
5,L,30
10
Kiều Xuân Lan
1946
Yên Phương, Yên Lạc
Chưa rõ
5,P,19
11
Phạm Văn Lả
1950
Yên Lập, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,E,19
12
Nguyễn Ngọc Lâm
1951
Quang Minh, Mê Linh
Chưa rõ
5,G,25
13
Nguyễn Văn Lầu
1951
Văn Khê, Mê Linh
Chưa rõ
5,G,24
14
Phạm Văn Lẩm
1951
Minh Tân, Yên Lạc
Chưa rõ
5,K,17
15
Phạm Văn Tất
1948
Tiền Phong, Mê Linh
Chưa rõ
5,B,14
16
Trương Văn Tèo
1948
Ngũ Kiên, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,A,5
17
Trần Bá Thanh
1932
Tam Quang, Tam Đảo
Chưa rõ
5,T,11
18
Nguyễn Khắc Thanh
1950
Tam Canh, Bình Xuyên
Chưa rõ
5,R,15
19
Nguyễn Chí Thành
1945
Liên Mạc, Mê Linh
Chưa rõ
5,K,20
20
Nguyễn Minh Thảng
1945
Sơn Đông, Lập Thạch
Chưa rõ
5,Đ,21
21
Nguyễn Ngọc Thạch
1950
Đại Đình, Tam Đảo
Chưa rõ
5E,23
22
Nguyễn Hữu Thăng
1947
Tam Nông, Yên Lãng
Chưa rõ
5,N,28
23
Nguyễn Văn Thể
1951
Văn Khê, Mê Linh
Chưa rõ
5,M,31
24
Nguyễn Văn Thế
1948
Đồng Lạc, Yên Lạc
Chưa rõ
5,Đ,7
25
Nguyễn Văn Thiên
1949
Đại Đình, Tam Đảo
Chưa rõ
5,R,31