- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Vĩnh Phúc
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Thìn
1952
Chu Phan, Mê Linh
Chưa rõ
5,E,29
2
Khổng Trọng Thìn
1951
Yên Thạch, Lập Thạch
Chưa rõ
5,T,10
3
Nguyễn Hữu Thọ
1948
Nhạo Sơn, Lập Thạch
Chưa rõ
5,U,31
4
Dương Minh Thông
1948
Khai Quang, Tam Dương
Chưa rõ
5,H,3
5
Phạm Văn Thông
1944
Đại Thịnh, Mê Linh
Chưa rõ
5,T,29
6
Trần Văn Thời
1949
Nguyệt Đức, Yên Lạc
Chưa rõ
5,K,8
7
Lê Văn Thu
1948
Vũ Di, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,L,15
8
Hoàng Văn Thu
1948
Tam Dương, Vĩnh Phúc
Chưa rõ
5,S,19
9
Nguyễn Ngọc Thu
1942
Đại Thịnh, Mê Linh
Chưa rõ
5,T,26
10
Đặng Kim Thu
1942
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Chưa rõ
5,Q,8
11
Hoàng Thị Thủy
1947
Tiền Phong, Mê Linh
Chưa rõ
5,Q,23
12
Nguyễn Văn thú
1947
Thanh Vân, Tam Dương
Chưa rõ
5,C,22
13
Nguyễn Khắc Thức
1951
Thạch Đà, Mê Linh
Chưa rõ
5,Đ,15
14
Dương Tiến Thực
1951
Văn Quán, Lập Thạch
Chưa rõ
5,R,14
15
Nguyễn Văn Tiêm
1939
Hoàng Lâu, Tam Dương
Chưa rõ
5,N,24
16
Trần Văn Toàn
1949
Tân Lập, Lập Thạch
Chưa rõ
5,L,7
17
Tạ Văn Tống
1950
Văn Tiến, Yên Lạc
Chưa rõ
5,A,10
18
Phạm Văn Tộ
1945
Chấn Hưng, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,K,28
19
Lê Văn Trọng
1946
Vũ Di, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,U,14
20
Nguyễn Văn Trọng
1952
Thanh Lâm, Mê Linh
Chưa rõ
5,U,10
21
Nguyễn Văn Trung
1940
Tráng Việt, Mê Linh
Chưa rõ
5,B,21
22
Nguyễn Kiến Truyền
1939
Thanh Đà, Mê Linh
Chưa rõ
5,U,26
23
Nguyễn Văn Trù
1943
Tuân Chính, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,C,25
24
Nguyễn Minh Tuân
1948
Đông Sơn, Lập Thạch
Chưa rõ
5,T,24
25
Nguyễn Văn Tuấn
1948
Phúc Thắng, Phúc Yên
Chưa rõ
5,N,15