Đặt mua Bản tin Trường Sơn

16/06/2015 - 241 lượt xem

ĐẶT MUA BẢN TIN TRƯỜNG SƠN Sáng thứ hai, tại buổi giao ban thường kỳ đầu tuần của cơ quan TW. Hội, Ban Biên tập Bản tin Trường Sơn đã nhận được thông báo đăng ký mua Bản tin của nh...