Giao lưu giữa hai Hội TT Trường Sơn Thái Nguyên và KonTum

17/05/2015 - 463 lượt xem

GIAO LƯU GIỮA HAI HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ TỈNH KONTUM Ngày 16 tháng 4 năm 2015 Tại nhà truyền thống Sư đoàn 10 Tỉnh KonTum đã diễn ra cuộc giao lưu giữa Hội truy...