Gặp mặt Quân y viện 46, Sư đoàn 471

03/08/2019 - 2273 lượt xem

Một cuộc gặp mặt thật xúc động và thật nhiều cảm xúc của những cựu binh Quân y Viện 46, Sư đoàn 471.