Thư gửi Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn của đồng chí Lê Văn Huấn - Đà Nẵng

12/06/2015 - 517 lượt xem

THƯ GỬI BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN TRƯỜNG SƠN CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN HUẤN - ĐÀ NẴNG Ban biên tập trang thông tin Trường Sơn vừa nhận được thư của đồng chí Lê Văn Huấn - Hội viên Hội TT T...