Câu chuyện kể sau lần viếng bạn

30/04/2015 - 382 lượt xem

CÂU CHUYỆN KỂ SAU LẦN VIẾNG BẠN Phạm Sinh Tôi gặp và quen chị Nguyễn Thị Thắng ủy viên ban liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn huyện Nam Trực tỉnh Nam Định trong lần về dự Đại hộ...