Vào nghĩa trang Trường Sơn

13/07/2015 - 377 lượt xem

VÀO NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN Nguyễn Văn Tạo Phó Chủ tịch Hội TS huyện Thạch Thất, Hà Nội Trên đồi gió hát thông reo, Dưới khe nhạc suối hòa theo đ...