Thơ của tác giả Nguyễn Kim Mạnh - Bắc Ninh

02/05/2015 - 551 lượt xem

THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN KIM MẠNH - Sinh năm 1929 - 66 năm tuổi Đảng,nguyên cán bộ viện nghiên cứu lịch sử Đảng - Hội viên CLB thơ Việt Nam Phường Hạp Lĩnh,TP Bắc Ninh - Điện thoại:0241 3830010 ---...