7 ngày thăm chiến trường xưa - Lê Thuần

23/04/2017 - 425 lượt xem

7 NGÀY THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA Tháng Tư thăm chiến trường xưa Hành quân Thanh Hóa - Sầm Nưa một ngày Hai ngày thăm viếng nơi đây Thăm Khu di tích Viêng Xay – Nưa sầm (1) Tỉnh đội, Tỉnh trưởng đón thă...