Thơ con tặng Đảng - Đinh Công Nguyệt

22/01/2016 - 1271 lượt xem

THƠ CON TẶNG ĐẢNG Kính tặng Đại hội Đảng và nhân dân cả nước Con lại viết bài thơ Xuân mừng Đảng Tám mươi sáu năm rồi Thương nhớ biết bao nhiêu Ngày Đảng ra đời Giặc lùng giặc bắt Khắp Bắc, Trung, ...