" Trở lại xứ Đoài " - Thơ Phạm Văn VIệt, ​Cựu chiến sý Trung đoàn công binh 229

11/09/2015 - 438 lượt xem

TRỞ LẠI XỨ ĐOÀI Phạm Văn Việt Cựu chiến sý Trung đoàn công binh 229 Hôm nay trở lại xứ Đoài Sau hơn mười bảy nghìn ngày tạm xa (1) Mưa Xuân giăng bức rèm ngà Gió Xuân gọi sóng sông Đà xanh xanh...