Nghé con: Chỉ có con người mới hy sinh vì người khác!

21/08/2015 - 362 lượt xem

NGỤ NGÔN HIỆN ĐẠI NGHÉ CON: CHỈ CON NGƯỜI MỚI HY SINH VÌ NGƯỜI KHÁC Phạm Thành Long ...