Thương nhớ nhạc sỹ An Thuyên - Thơ Hồ Văn Chi

04/07/2015 - 391 lượt xem

THƯƠNG TIẾC NHẠC SỸ AN THUYÊN Thơ : CCB TS Hồ Văn Chi Nhạc sỹ An Thuyên Anh đã đi rồi! Thật vậy sao! Nén lòng, mà dạ cứ nao nao! "Ca dao xứ Nghệ" tình da diết "Neo đậu bến Quê" nghĩa d...