Họa bài “ Tâm sự tuổi bảy mươi" của Hồ Văn Chi

11/10/2015 - 429 lượt xem

Họa bài “ Tâm sự tuổi bảy mươi" của Hồ Văn Chi Hồ gia xứng bậc lớp người già Văn sáng chử tài, dám nhận tra? Chi rứa! Tóc râu bao lần bạc Xướng họa đôi lần, lại đen ra. Sông Hàn Đà Nẵng vô là thích...