Bông hồng tặng Chị

14/10/2016 - 459 lượt xem

BÔNG HỒNG TẶNG CHỊ ( Thân tặng chị Trần Thị Chung, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty, UVBCH T Hội TS Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam) Phạm Thị Xuân Chuyên viên Công ty,...