Chùm thơ của Hội Viên Khổng Thanh Thủy - Viết trong chuyến hành hương về Trường Sơn tháng 7/2015

26/07/2015 - 411 lượt xem

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN KHỔNG THANH THỦY ( VIẾT TRONG CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VỀ TRƯỜNG SƠN THÁNG 7/2015 ) Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh vừa tổ c...