Thơ : Cơn mưa mùa hạ.

13/01/2016 - 486 lượt xem

Trong những năm Đất nước còn khó khăn, Đại hội Đảng lần thứ VI như trận mưa rào, làm thay đổi cả đất trời. Tôi đã làm bài thơ " Cơn mưa mùa hạ" để ghi lại những cảm xúc của mình về sự kiện trọng đại ...