Thơ: Bãi Tự nhiên

26/11/2015 - 431 lượt xem

TẤM KỶ NIỆM CHƯƠNG Tặng CCB Sư đoàn 471 Hôm nay nhận kỷ niệm chương Mà như thấy lại mình trong Sư đoàn Hội quân tề tựu xa gần Cười vui nước mắt tuôn tràn hàng mi Mỗi người yên tại mỗi quê Cửa nhà...