Thơ: Vào Trường Sơn viếng bạn của Hội viên Nguyễn Thị Thắng - Nam Định

02/05/2015 - 935 lượt xem

Ban biên tập Trang điện tử Trường Sơn vừa nhận được bài thơ " VÀO TRƯỜNG SƠN VIẾNG BẠN " của Hội viên Trường Sơn Nguyễn Thị Thắng - Nam Trực - Nam Định . Kèm theo bài thơ là 3 tấm ảnh c...