" Truyền thuyết hoa cỏ may" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

18/05/2017 - 502 lượt xem

Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân ( Hoàng Mạo) Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn TRUYỀN THUYẾT HOA CỎ MAY Thơ Hoàng Đại Nhân Chuyển thể từ SỰ TÍCH HOA CỎ MAY Loài cỏ may khiêm nhườ...