" Viếng Tượng đài Liệt sỹ Trường Sơn" - Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền

18/05/2017 - 509 lượt xem

VIẾNG TƯỢNG ĐÀI LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền Đôi lời chia sẻ của tác giả: Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 58 năm ngày mở đường Trường Sơn - ng...