Tổ Quốc tôi - Thơ của Hoàng Bạch Nga . Thanh Khê, Đà Nẵng

26/06/2015 - 506 lượt xem

THƠ HOÀNG BẠCH NGA Bút danh : Diệu Hằng - Nhà quê Chân dung tác giả TỔ QUỐC TÔI ! Chỉ là biển muôn ngàn đời vẫn biển Nhưng … “ Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”* Bóng trăng xưa vằng ...