" Hướng về miền Trung" - Thơ Phạm Văn Việt

22/10/2016 - 441 lượt xem

THƠ PHẠM VĂN VIỆT HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG! Chưa qua cái nắng hạn cong đồng Đã thấy lũ về với bão giông Làng xóm ngập chìm trong biển nước Ruộng vườn cuốn hết cả ra sông Em thơ trường đổ không nơi...