Thơ: Giao thừa, con đường Xuân 1966

30/11/2015 - 464 lượt xem

GIAO THỪA CON ĐƯỜNG XUÂN 1966 Hồ Bá Thâm Gió rét tràn Ba Khe Chúng tôi vác mìn lên đỉnh dốc Mồ hôi rơi theo từng sợi tóc Trên trán em… Người chỉ huy ...