Thơ: Một thời chọc thủng Trường Sơn.

30/11/2015 - 515 lượt xem

Thơ Hồ Bá Thâm MỘT THỜI “CHỌC THỦNG TRƯỜNG SƠN”… Đường hành quân Nam tiến Một thời chọc thủng Trường Sơn Chọc thủng núi, chọc thủng đồi, chọc xuyên qua đá Bàn tay máu ứa Tóe lửa xà beng Ầm ầm mìn nổ…...