Rừng xanh trở lại

10/07/2015 - 541 lượt xem

Có một cựu chiến binh đã góp phần đưa màu xanh trở lại rừng Bảo Hà, Bảo Yên, Lao Cai. Anh là Phạm Thanh Xuân... Rừng xanh trở lại