Tiểu đoàn 335 Công binh Trường Sơn

06/12/2016 - 651 lượt xem

Bìa trước và bìa sau cuốn sách...