MỘT TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG ĐÁNG KÍNH

14/09/2020 - 210 lượt xem

Đó là Đại tá Mai Sơn, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 251 công binh cơ giới xây dựng sân bay Yên Bái