Ủng hộ 459 triệu đồng cho Kinh phí Hội và Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn

Ngày đăng: 10:31 05/03/2018 Lượt xem: 1.074
ỦNG HỘ KINH PHÍ HỘI: 244 TRIỆU ĐỒNG

     Theo tổng hợp từ Ban Tài chính Hội, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2018, Hội Trường Sơn Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ kinh phí Hội của cá nhân và tập thể, tổng số 244 triệu đồng.
      Chi tiết như sau:
1-    Chủ tịch Võ Sở: 2 triệu đồng.
2-    Chi nhánh Trường Sơn phía Nam: 5 triệu đồng.
3-    Đồng chí Đồng Thị Chiên: 5 triệu đồng.
4-    Binh đoàn 12: 130 triệu đồng.
5-    Đồng chí Trần Thị Chung, Công ty ĐT-KD-PT Nhà &TM Hà Nội: 30 triệu đồng.
6-    Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa: 10 triệu đồng.
7-    Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó CN CLB GĐ Nữ Doanh nhân TS: 10 triệu đồng.
8-    Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12: 30 triệu đồng.
9-    Ban Quản lý dự án Trường Sơn: 5 triệu đồng.
10-  BQL dự án Trường Sơn phía Bắc: 1 triệu đồng.
11-  Hội Bộ đội Trường Sơn Hà Nội: 5 triệu đồng.
12-  Xí nghiệp 198 công ty 22: 1 triệu đồng.
 
ỦNG HỘ QUỸ NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN: 215 TRIỆU ĐỒNG

Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn của Hội tiếp tục nhận được sự ủng hộ 215 triệu đồng.
Chi tiết như sau:
1-    Quỹ Xã hội Từ thiện Bộ Giao thông Vận tải: 100 triệu đồng.
2-    Hội Nữ CS Trường Sơn ủng hộ quà Tết cho hội viên nữ: 100 triệu đồng.
3-    Nhà báo Nguyễn Văn Vinh – Cố vấn Truyền thông đối ngoại của Hội: 5 triệu đồng.
4-    Quỹ Trái Tim Vàng Việt Nam: 10 triệu đồng.

(Ban Tài chính Tổng hợp)
tin tức liên quan