Ủng hộ trực tiếp Tri ân CS Trường Sơn tại cuộc họp báo

Ngày đăng: 03:35 05/12/2016 Lượt xem: 550
Sáng nay tại cuộc họp báo "Tri ân chiến sĩ Trường Sơn", các đại biểu đã ủng hộ trực tiếp cho Chương trình được gần 40 triệu đồng...

ỦNG HỘ TRỰC TIẾP

"TRI ÂN CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN"

TẠI CUỘC HỌP BÁO 5/12/2016

 

                                                                                 

 

 

                               DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH

                                    " TRI ÂN CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN"

                                                NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2016
TT Họ và tên Đơn vị Số tiền  
1 Nguyễn Mạnh Đạt Cơ quan Hội Trường Sơn 10,000,000  
2 Vũ Minh Vỹ & đồngđội CLB nghệ thuật Phong Lan 800,000  
3 Cao Tiến Hinh Cơ quan Hội Trường Sơn 1,000,000  
4 Nguyễn Thị Minh Cử  Quân y Đoàn 559 400,000  
5 Ngô Thị Tuyết Cơ quan Hội Trường Sơn 500,000  
6 Thái Khắc Thế Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
7 Phạm Tiến Ích Cơ quan Hội Trường Sơn 100,000  
8 Hoàng Đức Thống Cơ quan Hội Trường Sơn 300,000  
9 Thái Sầm Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
10 Phạm Thành Long Cơ quan Hội Trường Sơn 500,000  
11 Đoàn Ngọc Hùng Tiểu đoàn 58- Sư đoàn 470 500,000  
12 Quang Thọ - Hồng Vân CLB nghệ thuật Phong Lan 100,000  
13 Nguyễn Tài Ba Hội Trường Sơn Hòa Bình 200,000  
14 Hoàng Anh Tuấn Cơ quan Hội Trường Sơn 1,000,000  
15 Võ Sở Cơ quan Hội Trường Sơn 1,500,000  
16 Trần Danh Bích Cơ quan Hội Trường Sơn 1,000,000  
17 Nguyễn Văn Quyết Cơ quan Hội Trường Sơn 100,000  
18 BLL Công binh Cục Tham mưu Trường Sơn 500,000  
19 Nguyễn Sơn Hải Hội Trường Sơn Thạch Thất 100,000  
20 Đặng Công Huynh Cơ quan Hội Trường Sơn 500,000  
21 Lê Thị Phương Thảo Cơ quan Hội Trường Sơn 1,000,000  
22 Nguyễn Văn Ninh Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
23 Đào Văn Tuấn Phó tư lệnh Binh đoàn 12 1,000,000  
24 Nguyễn Bá Tòng Cơ quan Hội Trường Sơn 500,000  
25 Đặng Thị Xuân Hội Trường Sơn Quảng Ninh 500,000  
26 Nguyễn Quốc Huy Cơ quan Hội Trường Sơn 100,000  
27 Nguyễn Văn Mức Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
28 Nguyễn Thị Thu Yến Cơ quan Hội Trường Sơn 500,000  
29 Đăng Văn Sơn Cơ quan Hội Trường Sơn 100,000  
30 BLL Binh trạm 14   500,000  
31 Lê Thị Hồng Thơn Hội Nữ Trường Sơn Ninh Bình 2,000,000  
32 Đồng Thị Mai Cơ quan Hội Trường Sơn 1,000,000  
33 Hồ Sĩ Hậu Hội Xăng dầu Trường Sơn 200,000  
34 Công ty Thanh Bình Hưng Yên 1,000,000  
35 Nguyễn Gia Cam Cơ quan Hội Trường Sơn 500,000  
36 Đoàn Danh Bình Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
37 Phương Văn Quyền Tuyên huấn Binh đoàn 12 100,000  
38 Đào Thế Phục  BLL Trung đoàn 593  100,000  
39 Phùng Nhật Minh Hội Trường Sơn Sư đoàn 472 50,000  
40 Tổng đại lý BHNT Hòa Bình 100,000  
41 Hội da cam/dioxin xã Đình Chu 100,000  
42 Hội Trường Sơn Hà Nam Hà Nam 500,000  
43 Ngô thị Nguyệt Hội Trường Sơn Vĩnh Phúc 100,000  
44 Lê Hồng Huân Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
45 Đặng Thị Hoa Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
46 Nguyễn Hữu Sửu  Hội Trường Sơn Phú Thọ 300,000  
47 Nguyễn Thanh Hà Cơ quan Hội Trường Sơn 500,000  
48 Nguyễn Thị Hòa Nữ lái xe Trường sơn 100,000  
49 Phạm Ngọc Huệ Cơ quan Hội Trường Sơn 300,000  
50 Hoàng Kiền Cơ quan Hội Trường Sơn 1,000,000  
51 BLL Trung đoàn 210   20,000  
52 Phạm Sinh Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
53 Vũ Thúy Lành & đồng đội Trung tâm thăm chiến trường xưa 1,000,000  
54 Nguyễn Thiết Chu BLL Binh trạm 28 100,000  
55 Trần Văn Phúc Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
56 Tổng đại lý BHNT DAIYCHI - Hòa Bình 100,000  
57 Quỹ Trái tim vàng Việt Nam   2,000,000  
58 Tạ Thị Rơi Cơ quan Hội Trường Sơn 200,000  
59 Không ghi danh   2,240,000  
  Cộng   38,710,000  
         

 

 

tin tức liên quan