Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương tài trợ cho Hội Trường Sơn Việt Nam năm 2019 .

Ngày đăng: 08:22 09/05/2019 Lượt xem: 3.091

Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương tài trợ cho Hội Trường Sơn Việt Nam năm 2019 .
 

       Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương đã tài trợ cho hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam và một số đơn vị thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam .

     Tài trợ cho Trung ương Hội 1 tỷ 200 triệu đồng, trong đó có 1 tỷ tổ chức cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” và 200 triệu cho hoạt động.

      Tài trợ cho 02 đơn vị mỗi đơn vị 30 triệu đồng gồm: Hội Bộ đội Trường Sơn Thành phố Hà Nội, Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh .

      Tài trợ cho 12 đơn vị mỗi đơn vị 20 triệu đồng, gồm: Hội Truyền thống Trường Sơn Tỉnh Hoà Bình, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Bình Thuận; Ban liên lạc Tỉnh Quảng Trị, Hội truyền thống Trường Sơn Huyện Yên Thành, Hội truyền thống Trường Sơn Xã Nhân Thành (Tỉnh hội Nghệ An ), Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam tại Hà Nội, Ban liên lạc Sư đoàn 571 tại Nghệ An - Hà Tĩnh, Ban liên lạc Sư đoàn 571 tại Hà Nội, Ban liên lạc Sư đoàn bộ 571 tại Hà Nội, Ban liên lạc Binh trạm 14  tại Hà Nội, Ban liên lạc Tiểu đoàn 52 tại Hà Nội.
                                                     
                                                          Trang tin điện tử Hội Trường Sơn Việt Nam
tin tức liên quan