33 đồng chí ủng hộ 139,5 triệu đồng cho Hội

Ngày đăng: 04:37 27/05/2020 Lượt xem: 712
        ỦNG HỘ KINH PHÍ CHO HỘI
      Vừa qua, hướng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hội Võ Sở, nhiều cá nhân đã ủng hộ kinh phí cho Hội 139,5 triệu đồng. Dưới đây là danh sách những Tấm Lòng Vàng:

 1. Ông Phan Minh, Giám đốc Bao bì Sông Lam:     5 triệu đồng.
 2. PV Hoàng Anh, báo TNTP:                                  1 triệu đồng.
 3. Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội:                        10 triệu đồng.
 4. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, PCT Hội:           10 triệu đồng.
 5. Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, PCT Hội:            1 triệu đồng.
 6. Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, PCT Hộ:                        2 triệu đồng.
 7. Đồng chí Phạm Thành Long, TB TT-TĐ:             2 triệu đồng.
 8. Đại tá Nguyễn Văn Ninh, PCT Hội:                     1 triệu đồng.
 9. Đ/c Nguyễn Thị Bình, PCT Hội Nữ CSTS:          5 triệu đồng.
 10. Đồng chí Hồng Huân, Phó Ban TTTĐ:                 2 triệu đồng.
 11. Đại tá Thái Sầm, TB Kiểm tra:                              1 triệu đồng.
 12. Đại tá Đặng Công Huynh, TB Kinh tế:                 1 triệu đồng.
 13. Đồng chí Ngô Thị Tuyết, TB Công tác Nữ:          1 triệu đồng.
 14. Đại tá Thái Khắc Thế, TB Chính sách:                 1 triệu đồng.
 15. Đại tá Nguyễn Gia Cam, TB Tài chính:                1 triệu đồng.
 16. Trung tá Lê Thị Yến, PCT Hội Nữ CSTS:             1 triệu đồng.
 17. Đại tá Phạm tiến Ích, PTB TT-TĐ:                       1 triệu đồng.
 18. Đại tá Ngọc Thống, PTB LS-TT:                          1 triệu đồng.
 19. Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh BDD12:      50 triệu đồng.
 20. Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12:                                    5 triệu đồng.
 21. Thượng tá Ông Vĩnh Hòa, Phó tư lệnh BDD12: 10 triệu đồng.
 22. Thiếu tướng Hoàng Kiền, PCT Hội:                   10 triệu đồng.
 23. Thiếu tá Tạ Thị Rơi, CT Hội Nữ Ngành CT:         1 triệu đồng.
 24. Đại úy Đặng Thị Hoa, CQ TƯ. Hội:                      1 triệu đồng.
 25. Nguyễn Khánh LoanHoàng Thị Hợi:       1 triệu đồng.
 26. Trung tá, bác sĩ Trần Thục Oanh:                         5 triệu đồng.
 27. Triệu Thị Hà, TT Nhân đạo Trường Sơn:       2 triệu đồng.
 28. Binh đoàn 12 (gặp mặt 61 năm Trường Sơn):       2 triệu đồng.
 29. Đại tá Đậu  Xuân Tường, PTB Chính sách:         1 triệu đồng.
 30. Đồng chí Vọng Hương (Hội Cục Chính trị):         1,5 triệu đồng.
 31. Đồng chí Thuyết, Hội TS Ngành Chính trị:           1 triệu đồng.
 32. Trung tá Hồ Bá Thược, GĐ Gỗ Việt:                    1 triệu đồng
 33. Đại tá Trần văn Phúc, Phó CT Hội:                        1 triệu đồng

tin tức liên quan