Ủng hộ 2 triệu đồng in sách

Ngày đăng: 10:44 27/07/2020 Lượt xem: 732
2 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ IN SÁCH

Đồng chí Hoàng Sĩ Khiêm, Hội viên TS D446 thông tin, Sư đoàn 471, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn đã gửi tặng Hội TSVN 2 triệu đồng để góp kinh phí vào việc xuất bản cuốn Văn Thơ "MÂY TRẮNG TRƯỜNG SƠN".
Trân trọng cám ơn tấm lòng của đồng chí Hoàng Sĩ Khiêm.


PV
tin tức liên quan