Thơ ; Đánh giặc.

28/09/2015 - 737 lượt xem

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN" ĐÁNH GIẶC Gió lồng lông ,mây bồng bềnh Bàn chân tứa máu chông chênh đỉnh đèo Bom tung đất ,đạn bay vèo Trường Sơn đánh giặc trăng theo đưa đường Vượn kêu chim ...