Mẹ ngồi ru chiếc võng không - Nguyễn Ngọc Mai

18/11/2015 - 379 lượt xem

DỰ THI LUC BÁT TRƯỜNG SƠN Nguyễn Thị Ngọc Mai ĐT: 0988360446 Email: ngocmaihongha@gmail.com MẸ NGỒI RU CHIẾC VÕNG KHÔNG Ầu ơ... Mẹ nhớ những ngày Tiếng lòng ru để con say giấc nồng... Nghe th...