Nhà thơ Trường Sơn - Đại tá Nguyễn Hữu Quý

14/08/2017 - 2369 lượt xem

Năm 1974, Nguyễn Hữu Quý trở thành một người lính Trường Sơn. Nguyễn Hữu Quý gần như dành trọn tâm huyết của anh cho Trường Sơn. Nhiều tác phẩm viết về Trường Sơn của anh đã đoạt Giải thưởng...