Lâm Thùy Anh giành ngôi Á hậu Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế

18/10/2015 - 342 lượt xem

Lâm Thùy Anh giành ngôi Á hậu Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế